verhuur

Voorwaarden KWO-V

 

Regelgeving

Heeft u een villa gebouwd door Koopwoningen Oostenrijk dan heeft u exclusief toegang tot lidmaatschap van KWO-V en kunt u daarmee gebruikmaken van de promotie- en verhuurfaciliteiten van KWO-V.

 

Aansprakelijkheid

Koopwoningen Oostenrijk heeft samen met bakkerij Matitz en Aventel een netwerk opgezet, waaraan u kunt deelnemen. Met dit netwerk kunt u nog meer service aan uw huurder(s) aanbieden.

Wilt u gebruik maken van de receptiediensten van Matitz of wilt u meer informatie over het Voip-telefoonsysteem(= Voice over internet protocol )? Ga  dan naar www.kwo-s.com,

Kijk op het service-platform bij Matitz en/of Aventel.

KWO-V treedt bij de receptiediensten en het Voip-telefoonsysteem op als intermediair tussen de verhuurder, de receptie van Matitz en het Voip-systeem van Aventel.

KWO-V zal, waar zij zich geroepen voelt, met raad en daad de verhuurder, de receptiediensten van Matitz en het Voip-systeem van Aventel ondersteunen, zodat er een stimulerende omgeving voor de verhuurder en huurder wordt gecreëerd.

KWO-V neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het deel van de inhoud en uitvoering van het Voip-systeem van Aventel, de receptiediensten uitgevoerd door bakkerij Matitz en de inhoud en communicatie tussen de verhuurder en de huurder.

 

Bij de advertentie van de villa op vakantiesite-karinthie.com zullen de foto’s, de contactgegevens en de informatie bij villa-extra’s gepresenteerd worden zoals deze door de klant worden aangeleverd (of de foto’s worden door KWO-V iets in kwaliteit bijgesteld).  KWO-V is niet verantwoordelijk voor de gegevens die worden vermeld en de foto’s die worden getoond in de villa-fotopresentatie.

Koopwoningen Oostenrijk en KWO-V behouden zich het recht voor om het aangeleverde fotomateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden van Koopwoningen Oostenrijk of de vakantiesite-karinthie.com.

 

Rechten

Na het verzenden van een aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur.

Na betaling van de factuur ontvangt u een inlogcode voor KWO-V.

Deze code geeft u toegang tot het met inlogcode toegankelijke deel van KWO-V. U kunt deelnemen aan de faciliteiten die de website van KWO-V u aanbiedt.

Na ontvangst van de foto’s zullen wij z.s.m. de villa-presentatie op de vakantiesite-karinthie.com plaatsen.

Elk jaar kunt u, bij een jaarabonnement, eenmalig nieuwe foto’s in de presentatie plaatsen.

Wilt u tussendoor uw foto’s in de fotopresentatie wisselen, dan betaalt u de kosten voor arbeidsuren.

 

Kosten

Een jaarabonnement op KWO-V kost €200,00 per jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bij start betaalt men een deelbedrag evenredig aan het aantal maanden van deelname in het jaar, lopend van 1 januari tot en met 31 december van dat betreffende jaar. Na 31 december vervalt men automatisch in het jaarbedrag lopend van 1 januari tot en met 31 december van dat betreffende jaar.

Inschrijfkosten  zijn eenmalig €10,00.

 

Alle prijzen zijn exclusief btw en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Opzegging

Opzegging dient per mail en uiterlijk een maand voor het ingaan van de eerstvolgende betaaltermijn te gebeuren. Opzegging voor 1 December.

Wanneer er niet is opgezegd, vervalt men automatisch in de nieuwe termijn.

 

Betaling

Betaling van het verschuldigde bedrag kan via de bank of via automatische incasso voldaan worden en zal worden afgeschreven in het begin van de laatste maand van het kalender jaar (december), voorafgaand aan het nieuwe jaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Indien het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden van uw rekening, zal dit enkele dagen later nogmaals geprobeerd worden. Kan hierna het verschuldigde bedrag opnieuw niet geïncasseerd worden dan zal er eenmalig een aanmaning gestuurd worden. Hierna krijgt de deelnemer twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog zelf te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag na deze periode nog steeds niet voldaan is, dan wordt de persoonlijke toegangscode en de villapresentatie op de vakantiesite-karinthie.com verwijderd. De aanmaning wordt uit handen gegeven en alle extra kosten die hiermee worden gemaakt zijn voor rekening van de deelnemer. Wanneer het bedrag alsnog wordt betaald, en de deelnemer wil een nieuwe persoonlijke inlogcode, dan zal er opnieuw inschrijfkosten van €10,00 in rekening worden gebracht.

 

Toegang

Inzage in het  ingelogde deel van KWO-V kan plaats vinden vanaf het moment dat het inschrijfformulier is ingeleverd en u de persoonlijke inlogcode heeft ontvangen tot aan een schriftelijke wederopzegging.

Plaatsing van de fotopresentatie op de vakantiesite volgt zo spoedig mogelijk na ontvangst bij KWO-V van de foto’s die gepresenteerd moeten worden.